Koti ja nuohous joensuu logo

AJANKOHTAISTA

UUSIA PALVELUSETELEITÄ! (Tiedote jätetty 15.2.2021)

Iloksemme voimme nyt kertoa, että voimme ottaa vastaan uusia asiakkaita palveluseteleillä. Alla näkyy kaikki palvelusetelit, jotka käyvät maksuvälineeksi.

Lapsiperheiden kotipalvelut (Joensuu ja Kontiolahti)
Kehitysvammaisten tuettu kotona asuminen
Kotihoidon tukipalvelut (Joensuu, Liperi, Kontiolahti)
Kotiin annettavat hoiva- ja hoitopalvelut (Joensuu, Liperi, Kontiolahti)
- Tilapäinen kotihoito
Omaishoidon lakisääteinen vapaa (Joensuu, Liperi, Kontiolahti)
- Kotiin annettavat hoiva- ja kotipalvelut
- Kotihoidon tukipalvelut

Rintamaveteraanien kotiin annettavat palvelut (Joensuu, Liperi, Kontiolahti)
- Kotihoidon tukipalvelut

VAPAITA PAIKKOJA HARJOITTELUASIAKKAAKSI RATKAISUKESKEISEEN LYHYTTERAPIAAN ! (Tiedote jätetty 27.1.2021) HUOM! Paikat täytetty.

Yrityksen sairaanhoitaja Henna-Riikka suorittaa tällä hetkellä ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opintoja ja hakusessa olisi nyt vapaaehtoisia harjoitusasiakkaita maksuttomiin terapeuttisiin keskusteluihin. Harjoittelu kuuluu yhtenä osana opintoja.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalankynnyksen terapiamuoto, joka on asiakasläheistä, tavoitteellista, tulevaisuuteen suuntautunutta, vuorovaikutuksellista sekä voimavarakeskeistä terapiaa. Lyhytterapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin. Lyhytterapiaan pääsy ei vaadi diagnoosia tai aikaisempia psykiatrisia tutkimuksia eikä lähetettä, mutta ei ole myöskään este työskentelylle. Työskentely perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen tasavertaiseen sekä luottamukselliseen yhteistyöhön. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa ja tarvittaessa ohjaamme asiakkaan terveydenhuoltoon, mikäli lyhytterapeuttinen työote ei ole riittävää. Useat ihmiset kuitenkin hyötyvät ja saavat avun jo pelkästä lyhytterapiasta.

Asiakastapaamiset olisi tarkoitus aloitella helmikuun 2021 aikana. Terapiaa tarjotaan Joensuussa ja yhden tapaamiskerran pituus on noin 45-60 minuuttia.  Tapaamiskertojen kokonaismäärä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Kyseessä ei ole kuitenkaan mikään pitkä terapiasuhde eikä ensimmäinen kerta sido sinua mihinkään. Jos haluat varata ajan tai kysyä lisää ratkaisukeskeisestä työskentelystä, voit laittaa sähköpostia henna-riikka.hiltunen@kotijanuohous.info, kotisivuilla olevan yhteystietolomakkeella tai soittaa Puh. 050 524 1179.

( Huom! Tietosuojasyistä älä kuitenkaan kerro liikaa henkilökohtaisia asioitasi sähköpostilla.)

NUOHOUS POIKKEUSOLOISSA

Uusi toimintaohjeistus julkaistu 14.5.2020. Nuohoukset voivat jatkua poikkeusoloissa!

Sisäministeriö suositteli maaliskuun lopussa siirtämään muut kuin aivan välttämättömät nuohoukset koronavirusepidemian vuoksi väliaikaisesti. Hallituksen 6. toukokuuta päätettyä siirtyä laajamittaisista rajoitustoimista hallittuun suositusten ja rajoitusten purkamiseen sisäministeriö on arvioinut uudestaan nuohousta koskevan suosituksen tarpeellisuutta.

Poikkeusolot voivat jatkua vielä pitkään eikä nuohouksia voi määräämättömäksi ajaksi siirtää. Nuohouksen järjestäminen edellyttää kuitenkin tässä tilanteessa uudenlaisia toimintatapoja niin nuohoojilta kuin asiakkailta.

Nuohousalan Keskusliitto ry on päivittänyt toimintaohjeistuksen turvallisesta nuohouksesta koronavirusepidemian aikana. Suoritamme nuohouksen turvallisesti ohjeistusten mukaan.

https://nuohoojat.fi/nuohouksen-suorittaminen-tapahtuu-turvallisesti/

 

NUOHOUSLAKI

Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jotteivat ne aiheuttaisi palovaaraa. Lisäksi nuohouksella edistetään energian taloudellista käyttöä, ympäristönsuojelua ja ihmisten asumisviihtyvyyttä.

Pelastuslain (13 §) mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan (asuinkiinteistöt 1-vuoden, vapaa-ajan asunnot 3-vuoden välein) sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein.

 

Nuohooja huolehtii paloturvallisuudesta tarkastamalla ja puhdistamalla tulisijat ja savuhormit. Nuohouksen yhteydessä nuohooja tarkastaa tulisijoihin ja hormeihin liittyvät suojaetäisyydet sekä tikkaiden ja nuohoustelineiden kunnon. Hän ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista kiinteistön omistajalle tai haltijalle sekä opastaa ja neuvoo tulisijan käytössä.

Nuohoojana saa toimia nuohoojan ammattitutkinnon, tai erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö.

OTA YHTEYTTÄ

tai soita 045 667 2939

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram