Koti ja nuohous joensuu logo

PERHEPALVELUT

Tilapäistä hoitoapua perheille sekä yksilöllistä tukea lapsille ja nuorille

Lapsiperheiden kotipalvelu
Tarjoamme tilapäistä kotipalvelua lapsiperheille, jossa perheen elämäntilanteen vuoksi on tarvetta auttavalle käsiparille. Tulemme kotiin auttamaan lastenhoidossa sekä muissa arkiaskareissa. Työskentelemme ratkaisukeskeisesti ja pyrimme vahvistamaan perheen omia voimavaroja. Tehtävänämme on vahvistaa perheen hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Räätälöimme palvelun perheen tarpeen mukaan. Palvelun voi maksaa itsenäisesti tai lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelillä (Joensuu, Kontiolahti).
Perhepalvelut joensuu

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Palvelu on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat lastensuojelun asiakkaita tai muutoin aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa. Ammatillinen tukihenkilö on vankasti kouluttautunut sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, jolla on työkokemusta lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä. Toiminta on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista ja sitä toteutetaan yhteistyössä sekä lapsen/nuoren perheen että muiden tärkeiden verkostojen kanssa. Tavoitteita tarkistetaan säännöllisesti ja muokataan tarpeen mukaan. Työskentely dokumentoidaan ja siitä tehdään yhteenveto palvelun ostajalle.

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on, että asiakkaana oleva lapsi tai nuori saa apua ja tukea eri elämäntilanteissa sekä positiivisia kokemuksia yhdessä tekemisen ja toimimisen kautta. Tukihenkilöllä on monenlaisia rooleja tuettavan elämässä. Tukihenkilö voi olla elämän ja arjen opettaja, rajojen asettaja tai ihmissuhdeosaaja.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta sisältää nuoren hyvinvoinnin kartoituksen ja työskentelyn tarkoituksena on vahvistaa lapsen ja nuoren positiivisia toimintamalleja omassa lähiympäristössään. Yrityksemme tukihenkilötoiminta perustuu ratkaisukeskeisyyteen, jonka tarkoituksena on lapsen ja nuoren ainutlaatuisuuden näkeminen myönteisessä valossa, omien vahvuuksien löytäminen sekä voimavarojen vahvistaminen, jotta asiakas oppii toiminaan omassa arjessaan paremmin ja pienin askelin kohti tulevaisuutta. Työskentelymme tärkeimpänä asiana pidämme tukihenkilön ja asiakkaan välistä avointa vuorovaikutussuhdetta ja luottamuksen syntymistä.
Mikäli teillä heräsi tarvetta ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta, olkaa rohkeasti yhteydessä. Pohditaan yhdessä, kuinka voisimme auttaa lasta tai nuorta. Tarkemmat sopimukset tehdään yksilöllisesti tarpeiden mukaan.  Ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta vastaa tällä hetkellä sairaanhoitaja/lyhytterapeutti Henna-Riikka Hiltunen. Hänellä on vahvaa osaamista lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä mm. erikoissairaanhoidossa, lastensuojelussa ja perheneuvolassa.

OTA YHTEYTTÄ

tai soita 045 667 2939

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram